Información sobre o Seguro Obrigatorio e de Responsabilidade Civil

A Federación publicou a Circular 5 con información sobre a cobertura dos seguros contratados pola federación, e as obrigas dos clubes e escolas para poder acollerse á súa cobertura.

Ir arriba