Tecnificación de Arco Tradicional e Espido

A FGTA convoca unha tecnificación para arqueiros e adestradores das modalidades de arco tradicional e arco espido que se celebrará os días 12 e 13 de marzo en Redondela. Para a súa realización contarase con D. José Luis Hervás Vallés, arqueiro e técnico de recoñecido prestixio.

Pode consultar máis información na Circular 4, ou inscribirse usando a folla correspondente.

Ir arriba