Convocatoria Asamblea Xeral Extraordinaria 9/1/2021

De conformidade co disposto no Regulamento Electoral convocase de forma telemática a Asemblea Xeral Extraordinaria da Federación Galega de Tiro con Arco para o dia 9 de xaneiro de 2021

1ª convocatoria ás 16:30h en 2ª ás 17:00h

Único punto da orde do dia: Elección a Presidente

Artigo 24.6 (No caso de que se presentase unha soa candidatura, non se efectuara votación)

Documentos relacionados
Ir arriba