Regulamento electoral da FGTA

Adxuntamos o regulamento electoral vixente na Federación Galega de Tiro con Arco Documentos relacionados