Proclamación de Candidatos á Presidencia da Federación Española

Tras o periodo de presentación de candidaturas, a Xunta Electoral acordou a proclamación de D. Vicente Martínez Orga como candidato á presidencia da Federación Española de Tiro con Arco, tal e como informa na Acta 2/2015.

A elección de presidente terá lugar o día 18 de outubro na asamblea extraordinaria que se celebrará a tal efecto.

Ir arriba