NOVA ETAPA DA FGTA E NOVA XUNTA DIRECTIVA

Bos días,

O 29 de novembro de 2018 tomou posesión do seu cargo como presidente da Fgta, Iñaki Fariña Muradás. A nova xunta directiva da Fgta é a seguinte:

Iñaki Fariña Muradás, Presidente da Fgta

Elías Méndez Álvarez, Vicepresidente

Inmaculada Souto Losada, secretaria e tesoureira

Vogais:

Santiago Soneira Muíño

Carlos Rama Rodríguez

Víctor Infante Romeu

Jesús Ángel Budiño Pousada

Luis Miguel Suárez González

Ir arriba