Nomeamento da Nova Presidenta do Comité de Xuíces

De acordo coa proposta do colectivo de xuíces da FGTA o presidente nomeou a Dª Anabel Saulo Vila como nova Presidenta do Comite de Xuices.

Solícitase tamén que para actualizar os datos dos xuíces dos que dispón a federación, estes envíen un correo electrónico co seu enderezo, correo electrónico e un teléfono de contacto a comitexuices@fgta.es.

Pode consultar máis información na circular 33.

Ir arriba