Contratación de persoal para as oficinas da Fgta na Coruña

De acordo ao acordado na asamblea da Fgta do 21 de decembro respecto ao persoal a contratar ao servizo da Federación buscamos unha persoa que traballe nas oficinas da Fgta en A Coruña coas segintes características:

16 horas semanais
De luns a xoves de 16:00 a 20:00 h.

Salario neto aproximado de 600 euros ao mes.
Contrato por obra ou servizo ata finalizar a tempada 19/20.

Se algunha persoa está interesada que envíe o seu curriculum vitae ao seginte email: secretaria@fgta.es

Ir arriba