Asamblea Xeral Extraordinaria da Federación Española

A Federación Española convoca unha asamblea xeral extraordinaria para o día 18 de outubro, coa seguinte orde do día:

1. Informe do Presidente.

2. Presentación do programa de xestión para a licencia única deportiva.

3. Presentación do Plan de Formación de Técnicos de Ensinanza RFETA 2015-2024.

4. Presentación do Plan de Formación de Xuices RFETA 2016.

5. Rogos e preguntas.

Para máis información pode consultarse a convocatoria.

Ir arriba