Aprobación do calendario electoral

Aprobado pola Secretaría Xeral o calendario electoral para a elección da Presidencia da Federación Galega de Tiro con Arco.

FASE I. Aprobación convocatoria eleccións

 • 5/12/2020. Celebración da Asemblea aprobación calendario
 • 6/12/20Remisión á S.X. para o Deporte proposta de calendario 
 • 11/12/20. Resolución da S.X. 
 • 12/12/20. Publicación da convocatoria de eleccións e calendario

FASE II. Aprobación convocatoria eleccións

 • 14 a 18/12/20. Prazo de presentación candidaturas 5 días hábiles.
 • 19/12/20. Publicación provisional de candidatos e sorteo membros mesa electoral
 • 21 a 23/12/20. Prazo presentación reclamacións ante a xunta electoral 3 días naturais
 • 24 a 28/12/20. Resolución reclamacións pola Xunta electoral 3 días naturais
 • 29/12/20 a 4/1/21. Recursos ante o CGXD 3 días hábiles
 • 5 a 7/1/21. Resolución CGXD. 3 días naturais
 • 8/1/21. Proclamación definitiva de candidatos á presidencia

FASE III. Elección presidencia e toma de posesión

 • 9/1/21. Constitución da mesa electoral para elección da presidencia e votación
 • 10/1/21. Exposición do resultado. Ao dia seguinte
 • 11 a 13/1/21. Reclamación ante o CGXD. 3 días hábiles
 • 18 a 20/01/21. Resolución 3 días naturais
 • 21/1/21. Proclamación definitiva
 • 21/1/21. Toma de posesión
Ir arriba