Federación Galega de Tiro con Arco
  • Logo Consejo Superior Deportes
  • Asociación Deportes Olímpicos
  • Logo Ayuda Deporte Objetivo Paralímpico
  • Logo World Archery
  • Logo World Archery Europe
  • Logo Real Federación Española Tiro con Arco
  • Logo Comite Olímpico Internacional
  • Logo Comite Olímpico Español
  • Logo Fundacion Deporte Galego
  • Logo Galicia Saudable

Federación Galega de Tiro con Arco. NIF G-27034131. Apartado Correos 822. 15780 Santiago de Compostela (A Coruña)

Presidencia: presidente@fgta.es Tel. 629 628 077

Secretaría: secretaria@fgta.es Tel. 629 615 737

Administración web: administrador@fgta.es